top of page

BEERENDIJK


Hoe leuk is dit? Op 15 september 2018 kreeg ik de volgende app van een vroegere buurtgenoot uit Esbeek: 'Hallo Nico, we hebben namens de buurt het zandpad naast jouw ouderlijk huis een officiële naam gegeven, Beerendijk. Ik hoop dat je je hierin kunt vinden.’ Ik was meteen ontroerd door dit onverwachte bericht. Zeker door de bijgevoegde foto, die het bord toonde. En ook door de toevoeging onder de naamsaanduiding op het bord: herinnering aan fam. de Beer. Ik was me bewust dat de naam in de volksmond al lange tijd circuleerde, maar ik heb er verder nooit acht op geslagen. Ik voelde me vereerd, ook voor mijn ouders, mijn broer en zijn vrouw, die dit initiatief zeker hadden kunnen waarderen.


Het pad ligt er al vanaf 1969. Dat was de tijd van de ruilverkaveling. De landelijke omgeving van het dorp onderging toen in korte tijd een complete metamorfose. Dat de mens binnen enkele decennia een complete ommekeer kan krijgen in zijn wijze van denken, blijkt hier weer eens. Het liefelijke landschap met hagen en meanderende slootjes dat Esbeek voor die tijd omringde, werd in één zomer met bulldozers platgewalst om ruimte te maken voor de agrarische revolutie. Dat is een groot woord, maar de consequenties waren dan ook enorm. Ieder boer kreeg zijn percelen aaneengesloten achter zijn boerderij. Sloten werd in een rechte lijn door het landschap getrokken en bomen werden gekapt. Als kind zat ik in een van die bulldozers en keek ik toe hoe het land geëgaliseerd werd. Dat vond ik fantastisch. Iedereen vond het een vooruitgang. Iedereen! Ik herinner me dat we een keer rond het middaguur zaten te eten en dat mijn vader zei: 'Er staat nog één grote eik op ons land. Ik ga zo meteen vragen of ze die willen laten staan. Dan kunnen de koeien in de zomer in de schaduw liggen.' Helaas was hij te laat. Die middag ging de boom om, tot spijt van mijn pa. Wat volgde waren de gloriedagen van de Nederlandse landbouw. Een halve eeuw later waren echter bijna alle boeren uit onze straat verdwenen en startten er overal in het land initiatieven om landbouwgrond terug te geven aan de natuur.


Om ervoor te zorgen dat het landbouwverkeer niet voortdurend over de provinciale weg hoefde, werd er destijds naast onze boerderij een pad aangelegd dat in één rechte lijn een verbinding vormde met het dorp. Dat pad was decennialang naamloos en draagt nu dus de naam ‘Beerendijk’. Bedankt, buurtgenoten van weleer!


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page