top of page

DE SCHOOL VOOR VAVO IS EEN VEILIGE HAVEN


Je bent op je middelbare school gezakt op 0,01 punt. Je hebt een keer te vaak gedoubleerd. Door omstandigheden heb je in je tienerjaren de weg naar een diploma zonder succes afgelegd. Of je hebt je kansen gewoon verspeeld. Je hebt je diploma al, maar je mist nog één certificaat om een vervolgopleiding te kunnen gaan volgen of je bent een jonge inburgeraar die begint aan z’n schoolcarrière in ons land. Dat zijn de zes belangrijkste redenen waarom iemand voor de School voor Vavo kiest. Vavo staat voor Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs. Er zijn in ons land 31 scholen voor Vavo. In Tilburg biedt de school onderwijs aan zo’n 350 studenten uit alle lagen van de bevolking, op het niveau van vmbo tl, havo en vwo.


Op de School voor Vavo, waar je alleen het examenjaar doorloopt (in een één- of tweejarig traject) heeft men een eigen toelatingsbeleid en krijg je écht een tweede kans. Het schooljaar wordt afgesloten met een centraal examen in mei en is dus maar erg kort. Daarom wordt van je verwacht dat je alle zeilen bijzet. Het is als de kampioenssprong van de hoogspringer; je zult over de lat heen moeten om je diploma te behalen. De landelijke regels van slagen en zakken zijn scherp aangezet en kennen geen compassie. Maar velen weten dit al uit eigen ervaring.


Een ervaren docententeam, dat de valkuilen van dit zogeheten tweedekansonderwijs kent, staat de student bij als leraar en als mentor. Presentie bij de lessen is één van de sleutels tot succes. Dat en ook nog aandacht voor de vraag: Hoe studeer je eigenlijk? Daarbij komt de uitdaging om de boog gespannen te houden; er zijn immers drie periodes van negen weken, die afgesloten worden met schoolexamens. Alle behaalde cijfers tellen mee volgens een weging vastgelegd in een Plan van Toetsing en Afsluiting. Een terugval in concentratie met onherstelbare onvoldoendes tot gevolg, kan de kans op succes aanzienlijk verkleinen.


Elke student heeft een eigen vakkenpakket, variërend van een tot acht vakken, ondergebracht in een individueel lessenrooster. Deeltijders met vier of zes lessen per week zitten in het lokaal naast voltijders, zonder dat dit een persoonlijk contact in de weg staat.


Naast de diploma- en certificatenstudie is er aandacht voor loopbaanbegeleiding en wordt erop toegezien dat iedereen zich in de tweede helft van het schooljaar aanmeldt bij een vervolgopleiding.


De studenten van de School voor Vavo, die onderdeel uitmaakt van ROC Tilburg, verblijven er één of twee jaar en kunnen na het behalen van het beoogde diploma of certificaat hun studie vervolgen. Een succesvolle doorstart verwezenlijken voor haar studenten is jaarlijks het doel van de directie en het team van de School voor Vavo. Een mooie missie vormgegeven in een kleine school, die betiteld mag worden als een veilige haven.Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page