top of page

THE LITTLE LINDBERGH LAWWe told you we were going to let you go..., but have you ever heard of the little Lindbergh Law?‘ vroeg crimineel Gregory Powell in de nacht van 9 maart 1963 bij een verlaten uienveld in Californië aan politieagent Ian Campbell.

Yes,’ antwoordde de man.

De agent werd ter plekke geëxecuteerd door Powell.


Campbell en zijn dienstmakker Karl Hettinger hadden Powell en een kompaan die avond in een auto staande gehouden in Hollywood voor een routecontrole. Deze liep uit de hand toen Powell een pistool trok en de agenten ontwapende. Hij en zijn maat Jimmy Smith namen de agenten mee naar een uienveld in Bakersfield, even buiten LA. Het was nacht en Powell positioneerde de agenten bij een sloot. Daar sprak hij Campbell toe en schoot hem dood. Hettinger kon ternauwernood ontkomen.


Powell en Smith werden niet lang daarna opgepakt. De actie van Powell berustte op een misverstand. The Little Lindbergh Law verwees naar de kidnapping van Charles Lindbergh Jr op 1 maart 1932. Deze peuter was de zoon van vliegenier Charles Lindbergh, die in 1927 als eerste de Atlantische Oceaan overvloog. Het kind werd levenloos teruggevonden. De genoemde wet werd opgesteld om dergelijke zaken te voorkomen: op ontvoering kwam de doodstraf te staan. Dit wist Powell zich te herinneren en dit gegeven bracht hem tot zijn daad. Wat hij echter niet wist was dat er een verdere bepaling was opgenomen: het gold alleen na het toebrengen van zware verwondingen of het doden van de ontvoerde. Als hij die nacht dus niet geschoten had, was hij er met een (korte) gevangenisstraf vanaf gekomen.


Schrijver Joseph Wambaugh, zelf ooit een ervaren politieagent in dezelfde Amerikaanse staat, schreef een imposant boek over deze zaak: The Onion Field. Een aangrijpend verhaal dat me altijd is bijgebleven. Het boek is verfilmd met een belangrijke rol voor James Woods als Powell, die in de rechtszaak die volgde zichzelf verdedigde. Powell kreeg levenslang.


Het boek geeft een goede inkijk in het Amerikaanse rechtssysteem, maar ook de gekwelde Hettinger, die de ontvoering overleefde, komt menselijk in beeld.

Toen Hettinger zijn collega hoorde huilen bij het uienveld voor diens dood, zei hij: ‘That's the onions. They make your eyes water.’

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page